Ispitivanje cijevi

Cilj razvoja laboratorija bio je njegovo opremanje svom potrebnom opremom za ispitivanje cijevnih sustava za prijenos plina i vode.

Ispitni laboratorij je zasebna organizacijska jedinica u Heplastu koja vrši ispitivanja fizičkih i mehaničkih karakteristika plastomernih cijevi i plastike. Zbog specifičnosti proizvoda, ali i zbog težnje za vrhunskom kvalitetom, paralelno s razvojem proizvodnih kapaciteta razvijan je i opreman ispitni laboratorij.

Cilj razvoja laboratorija bio je njegovo opremanje svom potrebnom opremom za ispitivanje HDPE, PP, PVC i drugih cijevi za prijenos plina i vode, po priznatim svjetskim standardima.

Laboratorij je u početku djelovao u okviru odjela za osiguravanje kakvoće, no već 1998. godine izdvaja se iz odjela i počinje djelovati kao zasebna organizacijska jedinica.

U siječnju 1999. godine Ispitni laboratorij HEPLAST-PIPE prvi put je ovlašten od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (Ur.br.558-04/4-99-1) prema zahtjevima norme HRN EN 45001 za provedbu ispitivanja izabranih mehaničkih karakteristika termoplastičnih materijala prema metodama ISO 1167:1996 – Postojanost termoplastičnih cijevi prema unutrašnjem tlaku i ISO 1133:1997 – Brzine masenog tečenja taline termoplastičnih materijala.

Oprema

Osiguravanje tehničkih i stručnih pretpostavki nužnih za ostvarivanje visoke kakvoće svojih usluga

Ispitni laboratorij HEPLAST-PIPE je od samog početka svog djelovanja sve radnje usmjerio ka osiguravanju tehničkih i stručnih pretpostavki nužnih za ostvarivanje visoke kakvoće svojih usluga. U tom je cilju nabavljena vrlo skupa, ali neophodna mjerna i ispitna oprema.

Sva nabrojena oprema odgovara zahtjevima ISO, EN i DIN normi.

Od 2004. godine Ispitni laboratorij Heplast-pipe d.o.o. akreditiran je za ispitivanje izabranih mehaničkih karakteristika plastomernih cijevi i plastike sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Heplast-pipe d.o.o, je tako jedini hrvatski proizvođač plastičnih cijevi koji kao posebnu organizacijsku jedinicu ima akreditiran ispitni laboratorij.

S investiranih više od milijun EUR u ispitnu opremu, Heplast-pipe ispitni laboratorij u mogućnosti je ispitivati sve parametre plastomernih cijevi i materijala prema zahtjevima relevantnih tehničkih normi.

Danas je akreditiran od HAA (Hrvatske akreditacijske agencije) za ispitivanja izabranih mehaničkih karakteristika termoplastičnih materijala prema sljedećim metodama (Potvrda o akreditaciji br.1047) :

 1. HRN EN ISO 1167 – Plastične cijevi – Određivanje postojanosti prema unutrašnjem tlaku – opća metoda
 2. HRN EN ISO 1167-2 – Plastične cijevi – Određivanje otpornosti prema unutrašnjem tlaku – priprema ispitaka cijevi
 3. HRN EN ISO 1133-1 – Plastika – Određivanje brzine masenog protoka taline (MFR) i volumne brzine taline (MVR) plastomera
 4. HRN EN ISO 9969 – Određivanje obodne krutosti

Cilj

Stalno poboljšavanje kvalitete pruženih usluga ispitivanja, kako bi se postiglo potpuno povjerenje klijenata

Cilj Ispitnog laboratorija HEPLAST-PIPE d.o.o. je stalno poboljšavanje kvalitete pruženih usluga ispitivanja, kako bi se postiglo potpuno povjerenje klijenata, a uz boljitak svih djelatnika laboratorija. Zacrtani cilj moguće je postići ako se dosljedno provodi Politika kvalitete Ispitnog laboratorija HEPLASTPIPE d.o.o.

Politika kvalitete Ispitnog laboratorija HEPLAST-PIPE d.o.o. temelji se na sljedećim odrednicama:

 • Stalno izgrađivanje, poboljšavanje i periodičko provjeravanje sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

 • Izvođenje svih ispitivanja sukladno priznatim tehničkim normama, propisima ili pisanim metodama, a u skladu sa zahtjevima kupaca.

 • Osiguravanje kvalitete rezultata sudjelovanjem u međulaboratorijskim usporedbama i primjenom unutarnjih mjera kontrole kvalitete.

 • Uočavanje problema i nesukladnosti, njihovo promptno rješavanje te poduzimanje odgovarajućih popravnih radnji.

 • Upošljavanje stručnih i kompetentnih djelatnika, njihova stalna izobrazba i usavršavanje, kako tehnička tako i za sustav upravljanja.

 • Postizanje i održavanje potpune nepristranosti svih djelatnika laboratorija glede rezultata izvršenih ispitivanja.

 • Motiviranje svih djelatnika za kvalitetno obavljanje svojih zaduženja u predviđenom vremenu, uz dosljedno poštivanje dokumentiranih pravila.

 • Postizanje punog zadovoljstva kupca, ne samo kvalitetom izvedenih ispitivanja, već i pridržavanjem dogovorenih rokova, te prihvatljivom cijenom ispitivanja.

Kontaktirajte nas

Javite nam se putem maila, telefonom ili faxom.

Pošaljite upit