Ispitivanje cijevi

Cilj razvoja laboratorija bio je njegovo opremanje svom potrebnom opremom za ispitivanje cijevnih sustava za prijenos plina i vode.

Ispitni laboratorij je zasebna organizacijska jedinica u Heplastu koja vrši ispitivanja fizičkih i meheničkih karakteristika plastomernih cijevi i plastike. Zbog specifičnosti proizvoda, ali i zbog težnje za vrhunskom kvalitetom, paralelno s razvojem proizvodnih kapaciteta razvijan je i opreman ispitni laboratorij.

Cilj razvoja laboratorija bio je njegovo opremanje svom potrebnom opremom za ispitivanje HDPE cijevi za prijenos plina i vode, po priznatim svjetskim standardima.

Laboratorij je u početku djelovao u okviru odjela za osiguravanje kakvoće, no već 1998. godine izdvaja se iz odjela i počinje djelovati kao zasebna organizacijska jedinica.

U siječnju 1999. godine ispitni laboratorij Heplast-pipe ovlašten je od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (Ur.br.558-04/4-99-1) prema zahtjevima norme HRN EN 45001 za provedbu ispitivanja izabranih mehaničkih karakteristika termoplastičnih materijala prema metodama ISO 1167:1996 – Postojanost termoplastičnih cijevi prema unutrašnjem tlaku i ISO 1133:1997 – Brzine masenog tečenja taline termoplastičnih materijala.

Oprema

Osiguravanje tehničkih i stručnih pretpostavki nužnih za ostvarivanje visoke kakvoće svojih usluga

Ispitni laboratorij HEPLAST-PIPE je od samog početka svog djelovanja sve radnje usmjerio ka osiguravanju tehničkih i stručnih pretpostavki nužnih za ostvarivanje visoke kakvoće svojih usluga. U tom je cilju nabavljena vrlo skupa, ali neophodna mjerna i ispitna oprema.

Sva nabrojena oprema odgovara zahtjevima ISO, EN i DIN normi.

Od 2004. godine ispitni laboratorij Heplast-pipe d.o.o. ovlašten je za ispitivanje izabranih mehaničkih karakteristika plastomernih cijevi i plastike sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Heplast-pipe d.o.o, je tako jedini hrvatski proizvođač plastičnih cijevi koji kao posebnu organizacijsku jedinicu ima ovlašten ispitni laboratorij.

S investiranih više od 1 milijun EUR u ispitnu opremu, Heplast-pipe ispitni laboratorij u mogućnosti je ispitivati sve parametre plastomernih cijevi i materijala prema zahtjevima relavatnih tehničkih normi.

Cilj

Stalno poboljšavanje kvalitete pruženih usluga ispitivanja, kako bi se postiglo potpuno povjerenje klijenata

Cilj Ispitnog laboratorija HEPLAST-PIPE d.o.o. je stalno poboljšavanje kvalitete pruženih usluga ispitivanja, kako bi se postiglo potpuno povjerenje klijenata, a uz boljitak svih djelatnika laboratorija. Zacrtani cilj moguće je postići ako se dosljedno provodi Politika kvalitete Ispitnog laboratorija HEPLASTPIPE d.o.o.

Politika kvalitete Ispitnog laboratorija HEPLAST-PIPE d.o.o. temelji se na slijedećim odrednicama:

  • Stalno, doslovno svakodnevno, izgrađivanje, poboljšavanje i periodičko provjeravanje sustava kvalitete temeljenog na zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, uz postupno uvođenje potpunog upravljanja kvalitetom TQM (Total Quality Management).

  • Izvođenje svih ispitivanja sukladno priznatim tehničkim normama, propisima ili pisanim metodama, a u skladu sa zahtjevima naručitelja.

  • Uočavanje problema i nesukladnosti, njihovo promptno rješavanje, te poduzimanje odgovarajućih popravnih i zaštitnih radnji.

  • Upošljavanje stručnih i kompetentnih djelatnika, njihova stalna izobrazba i usavršavanje, kako tehnička tako i za sustav upravljanja kvalitetom.

  • Postizanje i održavanje potpune nepristranosti i neovisnosti svih djelatnika laboratorija glede rezultata izvršenih ispitivanja.

  • Motiviranje svih djelatnika za kvalitetno obavljanje svojih zaduženja u predviđenom vremenu, uz dosljedno poštivanje dokumentiranih pravila.

  • Imenovanje predstavnika uprave za sustav kvalitete, člana uprave poduzeća, odgovornog za stalno praćenje i poboljšavanje sustava kvalitete u laboratoriju.

  • Postizanje punog zadovoljstva klijenta, ne samo kvalitetom izvedenih ispitivanja, već i pridržavanjem dogovorenih rokova, te prihvatljivom cijenom ispitivanja.

Kontaktirajte nas

Javite nam se putem maila, telefonom ili faxom.

Pošaljite upit