Projektni prijedlog Heplast-pipe d.o.o. provodi se 18 mjeseci s ciljem digitalne i zelene tranzicije Korisnika kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu za proširenje kapaciteta u novoj poslovnoj jedinici (proizvodnoj hali) te inovacije procesa i organizacije. Realizacija projekta osigurava preduvjete za daljnji razvoj poduzeća, nova radna mjesta i povećanje izvoza te prihoda od prodaje. Korisnik kontinuirano ulaže u proširenje svojih proizvodnih kapaciteta te u digitalizaciju i inovativnost poslovanja kako bi osiguralo razvoj poduzeća. Projektom se ulaže u nove strojeve, softver i drugu opremu koja će omogućiti veći kapacitet proizvodnje plastičnih cijevi i drugih proizvoda te razvoj novih proizvoda u ponudi Korisnika.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Predloženi projekt pripremljen je kao odgovor na detektirane probleme i kao smjer prema ostvarivanju otpornosti poduzeća Heplast-pipe d.o.o. s ciljem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za proširenje kapaciteta u novu poslovnu jedinicu, te inovacije i digitalizacije procesa i organizacije poslovanja. Brzi napredak tehnologije uz sve jaču konkurenciju doveo je do potrebe za dodatnim usavršavanjem zaposlenika i nabavkom rješenja u segmentima digitalne i zelene tranzicije, postizanja energetski učinkovite i tehnološki napredne proizvodnje kao i uvođenja novih poslovnih modela. Navedeno će za posljedicu imati razvoj novih vještina, povećanje proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanje postojećih te stvaranja novih radnih mjesta. Predloženi projekt kroz 18 mjeseci trajanja donosi prijeko potrebne promjene u Korisniku u svrhu brže i bolje prilagodbe suvremenim i budućim digitalnim i ekološkim i zahtjevima.

Realizacija projekta dovodi do sljedećih ključnih promjena:
– korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poslovanja,
– primjena digitalnih, zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš te učinkovitog korištenja resursa u proizvodnji,
– prelazak na kružno gospodarstvo.

Predmetni projekt se u potpunosti uklapa u svrhu i glavni cilj predmetnog Poziva, jer se radi o ulaganju s ciljem jačanja konkurentnosti poduzeća na domaćem i regionalnom tržištu kroz realizaciju zelenog i digitalnog oporavka, jačanje otpornosti, poticanje energetski učinkovite i tehnološki napredne proizvodnje te uvođenja inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza te stvaranja novih radnih mjesta.

Provedba ovog projekta će omogućiti širenje obujma proizvodnje i ojačati tržišnu poziciju Korisnika te ostvarenje sljedećih ključnih indikatora:
– rast prihoda od prodaje za više od 25% do 2025. godine,
– povećanje prihoda od izvoza za više od 25% do 2025. godine,
– otvaranje 12 novih radnih mjesta do 2025. godine,
– uvođenje novih tehnoloških rješenja u svrhu ostvarenja digitalnih i zelenih ciljeva

Specifični cilj projekta je: Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika pogođenih gospodarskom krizom u kontekstu pandemije COVID-19 u cilju prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u EUR)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.401.229,09 €

  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) 1.814.287,82 €

  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 689.976,22 €

Razdoblje provedbe projekta

01.10.2021. – 01.04.2023.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@heplast-pipe.hr

Linkovi