Namjena

Tipska predgotovljena monolitna revizijska okna

Standardno revizijsko okno

STANDARDNA PE REVIZIJSKA OKNA SA TIJELOM OD VW PROFILA CIJEVI su tipska predgotovljena monolitna revizijska okna od PEHD-a (PE 100) proizvedena prema normi HRN EN 13598-2. Sve priključne cijevi (ulazne i izlazne) izvedene su na način da ulaze osno u okno. Zbog statičkih i sigurnosnih razloga ovakva vrsta okna ugrađuje se samo kada su cijevi manje od promjera okna. Za ovu vrstu okna koriste se priključne cijevi do DN1000.

Tangencijalno revizijsko okno

TANGENCIJALNA PE REVIZIJSKA OKNA SA TIJELOM OD VW PROFILA CIJEVI su tipska predgotovljena monolitna revizijska okna od PEHD-a (PE 100) proizvedena prema normi HRN EN 13598-2. Sve priključne cijevi (ulazne i izlazne) izvedene su na način da ulaze tangencijalno. Zbog statičkih i sigurnosnih razloga ovakva vrsta okna ugrađuje se samo kada su priključne cijevi veće od promjera okna. Za ovu vrstu okna koriste se priključne cijevi od DN 700 do DN 3000.

Standardno revizijsko okno

Za ovu vrstu okna koriste se priključne cijevi do DN1000

Svojstva materijala za izradu okana su u skladu s HRN EN 13476-1, HRN EN 13476-3, HRN EN ISO 9969 i HRN EN 476.

Karakteristike VW cijevi:

 • glatka površina sa vanjske i unutarnje stane (lakše zasipavanje, dobra hidraulička vodljivost)

 • visoka fleksibilnost te otpornost na udarce

 • homogena struktura

 • otporne na unutarnje tlakove

PROMJER OKNA ULAZ/IZLAZ [mm]
DN400-DN1000 DN160-DN1000

Promjer okna: prema projektu
Visina okna: prema projektu
Promjer priključnih cijevi: prema projektu
Materijal priključnih cijevi: prema projektu (poliester, PVC, PP, PEHD, nodularni lijev, čelik, keramika)
Kutevi: prema projektu

Okno se sastoji od dva dijela:

 • Tijelo okna od punog profila PE 100 cijevi, debljine zida prema statičkom proračunu po ATV- DVWK-A127, zadane visine H, opremljeno ljestvama od nehrđajućeg materijala ili tvornički zavarenim penjalicama visoke nosivosti. Tijelo okna je VW cijev rađena tehnologijom ekstruzijskog spiralnog namotavanja. Okna su opremljena aluminijskim ljestvama ili tvornički zavarenim penjalicama visoke nosivosti. Dijelovi okna tvornički su zavareni.

 • Baza okna ravnog dvostrukog dna, izrađena od PE ploče debljine 10-12mm. Hidraulički profil cijevi punom dužinom baze sa krakovima minimalne dužine 30 cm, svi lomovi u oknima se rade prema projektu. Profil ulaza/izlaza do DN1000. Moguća izrada priključaka na sve vrste plastičnih cijevi. Okna su predviđena za ugradnju kod teških prometnih opterećenja SLW60 i više, dokazano statičkim proračunom prema ATVDVWK- A127. Hidraulički proračun prema ATV-DVWK A110. Kao završetak okna koristi se AB ploča određenih dimenzija prema projektu i mjestu gdje se okna ugrađuju.

Tangencijalno revizijsko okno

Za ovu vrstu okna koriste se priključne cijevi do DN1000

Svojstva materijala za izradu okana su u skladu s HRN EN 13476-1, HRN EN 13476-3, HRN EN ISO 9969 i HRN EN 476.

Karakteristike VW cijevi:

 • glatka površina sa vanjske i unutarnje stane (lakše zasipavanje, dobra hidraulička vodljivost)

 • visoka fleksibilnost te otpornost na udarce

 • homogena struktura

 • otporne na unutarnje tlakove

PROMJER OKNA ULAZ/IZLAZ [mm]
DN1000-DN3000 DN700-DN3000

Promjer okna: prema projektu
Visina okna : prema projektu
Promjer priključnih cijevi: prema projektu
Materijal priključnih cijevi: prema projektu (poliester, PVC, PP, PEHD, nodularni lijev, čelik, keramika)
Kutevi: prema projektu

Okno se sastoji od dva dijela:

 • Kao i kod standardnog okna tijelo je od punog profila PE 100 cijevi, debljine zida prema statičkom proračunu po ATV- DVWKA127, zadane visine H, opremljeno ljestvama od nehrđajućeg materijala ili tvornički zavarenim penjalicama visoke nosivosti. Tijelo okna je VW cijev rađena tehnologijom ekstruzijskog spiralnog namotavanja. Okna su opremljena aluminijskim ljestvama ili tvornički zavarenim penjalicama visoke nosivosti. Dijelovi okna tvornički su zavareni.

 • Baza okna izrađena od projektno traženog profila cjevovoda, svi lomovi u oknima se rade prema projektu. Profil ulaza/izlaza do DN 3000. Moguća izrada priključaka na sve vrste plastičnih cijevi. Okna su predviđena za ugradnju kod teških prometnih opterećenja SLW60 i više, dokazano statičkim proračunom prema ATVDVWK-A127. Kao završetak okna koristi se AB ploča određenih dimenzija prema projektu i mjestu gdje se okna ugrađuju.

Kontrola kvalitete

Okna se izrađuju po narudžbi/specifikaciji projekta.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Galerija

Galerija proizvoda.