GIGA DREN PP ID

Namjena

Za dreniranje vrlo zahtjevnih vrsta površina

HEPLASTPIPE GIGA dren PP ID dvoslojne korugirane (rebraste) drenažne cijevi optimalne su za odvodnju, kanaliziranje i skupljanje drenažnih ili procjednih voda. Zbog izvrsne postojanosti na statička i dinamička opterećenja, primjerene su za dreniranje vrlo zahtjevnih vrsta površina poput autocesta, tunela, željezničkih pruga, velikih stambenih objekata, sportskih igrališta itd.

Svojstva

Nova tehnologija za vrhunsku kvalitetu perforacija

Naša CNC 8-osna robotska ćelija omogućava potpuno automatsku izradu perforacija zadanog broja, tipa (prorez ili rupe), rasporeda, dužine i širine.

Rubovi perforacije su zbog obrade glodanjem ravni po dubini, za razliku od perforacija napravljenih pilom kod kojih rupa nije jednaka na unutarnjem i vanjskom promjeru cijevi (sužava se prema unutra).

Ravni rubovi smanjuju mogućnosti začepljenja uz lakše čišćenje i održavanje cijevi.

IN-LINE integrirani naglavci i SAFECONNEC ojačanje naglavka

Heplast-pipe korugirane cijevi (TM GIGAPIPE, G+PIPES) proizvode se s in-line integriranim naglavkom (u proizvodnji formiran sastavni dio cijevi). Integrirani naglavak na jednom kraju cijevi i ravan kraj s brtvom na drugom kraju cijevi omogućuju vrlo jednostavno i brzo spajanje u dugotrajno nepropustan kanalizacijski sustav. Za montažu sustava nisu potrebne dodatnespojnice, a broj spojnih mjesta smanjuje se na minimum.

Izvana zavarena, neodvojiva i vrlo čvrsta traka za ojačanje naglavka ojačava spoj na kritičnim točkama i dodatno jamči dugotrajnu vodonepropusnost sustava.

Elastomerna, kompresiona brtva, razvijena, testirana i dokazana na tlak, tvornički se postavlja na cijevi i isporučuje zaštićena od atmosferskih utjecaja. Spajanje cijevnog sustava je brzo i jednostavno s minimalnim troškovima za montažere.

Materijal

Cijevi i spojnice standardno se izrađuju
iz polipropilena kopolimera (PP).

  • Rebraste strukturirane cijevi unutarnjeg nazivnog promjera (ID), iznutra glatke, poprečno perforirane u utorima između rebara, tip R2 po DIN 4262-1

  • Vanjska profilirana stijenka poboljšava mehanička svojstva, a unutarnja glatka omogućuje optimalna hidraulička svojstva i dugotrajno nesmetan protok

  • Standardni materijal je polipropilen (PP), a za projekte na zahtjev kupca moguća je izrada od polietilena visoke gustoće (PE-HD)

  • Dužina: palice standardne dužine 6 m

  • Spajanje cijevi: integrirana ojačana spojnica i brtva

  • Obodna krutost: standardno SN 8 kN/m2, za veće zahtjeve SN 10 kN/m2, dok je za najzahtjevnije namjene moguće isporučiti PP cijev obodne krutosti SN 12 kN/m2 (prema EN ISO 9969)

  • Cestovna nosivost: SLW/HGV 60

Cijevi su izrađene iz PP sirovine sa sljedećim karakteristikama
Gustoća 900 kg/m³
Modul elastičnosti 1500 N/mm²
Granica plastičnosti 30 MPa
Udarna žilavost (Charpy) +23°
-23°
70 kJ/m²
7 kJ/m²

ZAŠTO BIRATI POLIPROPILEN?

Na sveučilištu u Darmstadtu provedena su opsežna istraživanja habanja cijevi od različitih materijala na temelju metode instituta Süddeutsches Kunsthoff-Zentrum iz Würzburga.

Dijagram pokazuje da polipropilen ima najnižu abraziju (otpornost na mehaničko trošenje) od svih materijala za izradu kanalizacijskih i drenažnih cijevi.

Ovo je velika prednost koja značajno povećava životni vijek cjevovoda. Nakon 400 000 pokusnih ciklusa otpornost na abraziju PP cijevi je preko 30% bolja od PE cijevi i više nego dvostruko bolja od PVC cijevi.

Norme

Cijevi su proizvedene prema zahtjevima HRN EN 13476-3

Cijevi su proizvedene prema zahtjevima HRN EN 13476-3 , a obrađene (perforirane) prema DIN 4262-1:2009 – 10, tip R2.

Norma 13476-3 propisuje značajno više standarde kvalitete za proizvodnju cijevi od DIN 4262-1:

  • Prema HRN EN 13476-3 materijal za proizvodnju cijevi mora biti specijalno namijenjen za cijevi, dok materijal za proizvodnju cijevi prema DIN 4262-1 može biti recikliran od plastičnih boca, čepova, prozora, strujnih prekidača ili drugog.

  • Zatim, norma HRN EN 13476-3 propisuje minimalnu debljinu stijenke dok je norma DIN 4261-1 ne propisuje, pa se cijevi proizvode s najtanjom mogućom stijenkom.

Program i dimenzije

Norma DIN 4262-1 definira 4 vrste drenažnih cijevi.

Prodiranje vode u unutrašnjost cijevi omogućuju poprečne perforacije smještene u utorima između rebara. Norma DIN 4262-1 definira 4 vrste drenažnih cijevi: LP 220° (lokalne perforacije), TP 360° (potpuno perforirano), MP 120° (multi namjena) i UP 0° (bez perforacija). Standardne DIN 4262-1 širine perforacija su 1,2 mm, 2,5 mm, 5 mm i 10 mm dok ukupna površina prodiranja vode mora iznositi najmanje 50 cm²/m.

Donja skica prikazuje sve dimenzije GIGA dren cijevi te standardni raspored i dimenzije perforacija. Na zahtjev kupca moguće je izraditi i drugačije perforacije cijevi.

Kontrola kvalitete

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Galerija

Galerija proizvoda.