Korugirane cijevi

Namjena

Za odvodnju, kanaliziranje i skupljanje drenažnih ili procjednih voda

HEPLASTPIPE GIGA KORUGIRANE PEHD OD dvoslojne korugirane (rebraste) drenažne cijevi pogodne su za odvodnju, kanaliziranje i skupljanje drenažnih ili procjednih voda. Zbog postojanosti na statička i dinamička opterećenja, primjerene su za dreniranje zahtjevnih vrsta površina poput autocesta, tunela, željezničkih pruga, velikih stambenih objekata, sportskih igrališta itd.

Norme

Cijevi su proizvedene prema zahtjevima HRN EN 13476-3

Cijevi su proizvedene prema zahtjevima HRN EN 13476-3 , a obrađene (perforirane) prema DIN 4262-1:2009-10, tip R2.

Materijal

Heplast proizvodi dvoslojne korugirane cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD).

  • Rebraste strukturirane cijevi vanjskog nazivnog promjera (OD), iznutra glatke, poprečno perforirane u utorima između rebara, tip R2 po DIN 4262-1.

  • Vanjska profilirana stijenka poboljšava mehanička svojstva, a unutarnja glatka omogućuje optimalna hidraulička svojstva i dugotrajno nesmetan protok.

  • Materijal izrade je polietilen visoke gustoće (PE-HD).

  • Dužina: palice standardne dužine 6 m.

  • Spajanje cijevi: dvostruka spojnica s dvije brtve

  • Obodna krutost: SN ≥ 4 kN/m2 (prema EN ISO 9969)

  • Cestovna nosivost: SLW/HGV 60

Tehničke kakrakteristike

Standardni oblici:
DN/OD 250 – DN/ID 300 – DN/OD 315 – DN/OD 400

Standardni oblici:
DN/OD 250 – DN/ID 300 – DN/OD 315 – DN/OD 400

PEHD dvoslojne drenažne cijevi dostupne su u sljedećim oblicima:
s perforacijom po cijelom obodu 360°
s perforacijom po dijelu oboda 240°
s perforacijom po dijelu oboda 120°
bez perforacije

Program i dimenzije

Na zahtjev kupca moguće je izraditi i drugačije perforacije cijevi.

Prodiranje vode u unutrašnjost cijevi omogućuju poprečne perforacije smještene u utorima između rebara.

Standardna širina perforacije do 2,5 mm a ukupna površina prodiranja vode iznosi najmanje 50 cm²/m.

Tablice prikazuju sve dimenzije korugiranih PE-HD drenažnih cijevi te standardni raspored i dimenzije perforacija.

Na zahtjev kupca moguće je izraditi i drugačije perforacije cijevi.

VISOKOTLAČNO ČIŠĆENJE CIJEVI

Cijevi su otporne na visokotlačno čišćenje prema DIN 19523.

Kontrola kvalitete

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi
ISO 9001 i ISO 14001.

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.

Tvornička kontrola kvalitete provodi se u svim fazama proizvodnje.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Galerija

Galerija proizvoda.