GIGAPIPE PP ID

Namjena

GIGAPIPE korugirane cijevi za odvodnju
otpadnih i oborinskih voda.

HEPLAST-PIPE korugirane cijevi DN/ID (TM GIGAPIPE, G+PIPES) su strukturirane (dvoslojne) cijevi čija je vanjska stijenka orebrena, a unutrašnja glatka.Nazivni promjeri su unutarnji promjeri (DN/ID). Odlikuju se posebnim dizajnom koji uključuje integrirani naglavak i posebno ojačanje naglavka.

Standardno se proizvode iz polipropilena kopolimera (PP), materijala posebno razvijenog za primjenu u kanalizacijskim sustavima. Na poseban zahtjev proizvode se i iz polietilena visoke gustoće (PEHD).

Svojstva

Nova tehnologija za dugotrajno nepropusne sustave.

 • izuzetno mala težina, olakšava prijevoz i pojednostavljuje montažu cjevovoda

 • izvrsna kemijska otpornost na agresivne medije otpadnih voda i iz okolnog tla

 • apsolutna otpornost na koroziju

 • izvrsna fizikalna svojstva i time povećana sigurnost i trajnost cjevovoda, smanjeni troškovi održavanja

 • brza i jednostavna montaža cjevovoda, jednostavno postizanje potpune nepropusnosti cjevovoda

 • gotovo neograničeni raspon temperatura na kojima se mogu provoditi polaganje cjevovoda

 • glatka unutarnja površina, smanjuje trenje na stijenkama i osigurava izvrsna hidraulička svojstva

 • izvrsna otpornost na habanje (abraziju), osigurava dug životni vijek

 • odvodnja velikih količina otpadnih voda (promjeri do DN/ID 1000 mm)

 • integrirani naglavak, manje spojeva, jednostavne, sigurne, troškovno prihvatljive tehnike spajanja

 • ekološki prihvatljivi materijali, u potpunosti pogodni za recikliranje i oporabu

IN-LINE integrirani naglavci i SAFECONNEC ojačanje naglavka

Heplast-pipe korugirane cijevi (TM GIGAPIPE, G+PIPES) proizvode se s in-line integriranim naglavkom (u proizvodnji formiran sastavni dio cijevi). Integrirani naglavak na jednom kraju cijevi i ravan kraj s brtvom na drugom kraju cijevi omogućuju vrlo jednostavno i brzo spajanje u dugotrajno nepropustan kanalizacijski sustav. Za montažu sustava nisu potrebne dodatnespojnice, a broj spojnih mjesta smanjuje se na minimum.

Izvana zavarena, neodvojiva i vrlo čvrsta traka za ojačanje naglavka ojačava spoj na kritičnim točkama i dodatno jamči dugotrajnu vodonepropusnost sustava.

Elastomerna, kompresiona brtva, razvijena, testirana i dokazana na tlak, tvornički se postavlja na cijevi i isporučuje zaštićena od atmosferskih utjecaja. Spajanje cijevnog sustava je brzo i jednostavno s minimalnim troškovima za montažere.

Materijal

Cijevi i spojnice standardno se izrađuju
iz polipropilena kopolimera (PP).

Cijevi i spojnice standardno se izrađuju iz polipropilena kopolimera (PP), materijala kojeg odlikuju vrlo dobre mehaničke i kemijske karakteristike, razvijenog posebno za primjenu u sustavima odvodnje.

Polipropilenske cijevi su vrlo otporne na mnoge kemikalije što je posebno važno za sustave odvodnje fekalnih i otpadnih voda gdje kemijska postojanost cjevnog materijala postaje odlučujući faktor stabilnosti cjevovoda.

Mnoga svojstva polipropilena slična su svojstvima polietilena visoke gustoće. Međutim, polipropilen ima višu tvrdoću, rasteznu čvrstoću i elastičniji je.

PP nalazi veliku primjenu u svakodnevnoj uporabi zbog vrlo male gustoće, visoke rastezne čvrstoće, visoke tlačne čvrstoće, odličnih dielektričnih svojstava, otporan je na većinu kiselina, lužina i organskih otapala, neotrovan je, lako preradljiv, toplinski stabilan.

Cijevi su izrađene iz PP sirovine sa sljedećim karakteristikama
Gustoća 900 kg/m³
Modul elastičnosti 1500 N/mm²
Granica plastičnosti 30 MPa
Udarna žilavost (Charpy) +23°
-23°
70 kJ/m²
7 kJ/m²

Zahvaljujući svojstvima materijala, PP korugirane cijevi DN/ID su:

 • male mase po metru cijevi uz visoku obodnu krutost (pr. cijev DN/ID1000mm SN8 duljine 6m tei samo 300 kg)

 • velike temperaturne postojanosti (60°C, kratkotrajno do 90°C)

 • postojane prema udaru i na niskim temperaturama (ispod 0°C)

 • dobre kemijske postojanosti prema većini kemijskih agresiva (ISO/TR 10358)

Na zahtjev cijevi se izrađuju i iz polietilena (PEHD). Osim cijevi Heplast proizvodi i sve vrste spojnica (koljena, T-komadi, priključci, račve, redukcije, prijelazni komadi, čepovi, ostale spojnice) sve prema zahtjevima projekta.

Tehničke kakrakteristike

Standardni oblici:
DN/OD 250 – DN/ID 300 – DN/OD 315 – DN/OD 400

Struktura

PP (PE) korugirane cijevi DN/ID su strukturirane cijevi čija je vanjska stijenka orebrena, a unutrašnja glatka. Stijenke su međusobno zavarene i tvore homogenu cjelinu. Vanjska profilirana stijenka bitno poboljšava mehanička svojstva cijevi te značajno povećava krutost cijevi u radijalnom smjeru. Ravna i glatka unutrašnja površina omogućuje optimalna hidraulička svojstva i dugotrajno nesmetan protok.

Cijevi udovoljavaju zahtjevima EN 13476-3.

Područja primjene

PP (PE) korugirane cijevi DN/ID primjenjuju se za netlačnu odvodnju i kanalizaciju otpadnih, oborinskih i mješovitih voda.

Obodna krutost

Cijevi su svrstane u razrede nominalne obodne krutosti SN8 (8 kN/m2 < S < 16 kN/m2). prema EN ISO 9969.

Boja

PP korugirane cijevi i spojnice su crne boje. Unutrašnjost cijevi je tirkiznoplava (optimalna boja za inspekciju kamerom).

Program i dimenzije

Heplast proizvodi dvoslojne korugirane cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD).

Sustav

PP korugirane cijevi spajaju se brzo i jednostavno putem integriranih naglavaka. Sustav omogućuje brzu montažu uz malo truda a spojevi optimalan protok i minimalne hidrauličke gubitke. Za brtvljenje spojeva koriste se u EPDM brtve koje odgovaraju EN 681-1 i jamče visoku razinu nepropusnosti.

GIGAPIPE cijevi spajaju se pomoću naglavka, odnosno umetanjem ravnog kraja jedne cijevi (uz prethodno postavljenu i podmazanu brtvu) u integrirani naglavak druge cijevi. Prije spajanja potrebno je provjeriti da su kontaktne površine cijevi i spojnica čiste i neoštećene. Ako je zahtijevana duljina cijevi kraća od standardne (6m), cijevi se jednostavno skraćuju pilom s finim zubima. Fitinzi se ne smiju kratiti.

Utični kraj i spojni dio se namažu odgovarajućim sredstvom kako bi se smanjilo trenje (kalijevom mašću, silikonskim uljem, sapunom) a koji su prikladni za gumene brtve ili cijevi.

Ovisno o promjeru cijevi, spajanje se može obaviti ručno pomoću specijalnog alata razvijenog i dostupnog u Heplast-pipe ili se kao poluga može upotrijebiti cijev ili drvena palica.

Poluga se upotrebljava uvijek preko ploče ili dovoljno širokog komada drveta i to na način da ne dođe do oštećenja krajeva cijevi koji će se uvoditi.

Dimenzije

Nazivne dimenzije (DN/ID) označavaju unutarnji promjer cijevi u milimetrima. PP korugirane cijevi dostupne su u sljedećim dimenzijama:

Program PP korugiranih cijevi
Nazivni promjer DN/ID (mm) Vanjski promjer de (mm) Nazivna obodna krutost (EN ISO 9969)
200 225,7 SN8
250 282,9 SN8
300 339,4 SN8
400 452,6 SN8
500 565,7 SN8
600 678,9 SN8
800 906,3 SN8
1000 1134,3 SN8

Kontrola kvalitete

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001. Tvornička kontrola kvalitete provodi se u svim fazama proizvodnje.
Cijevi se proizvode i ispituju prema zahtjevima normi EN 13476-1 i EN 13476-3 te se provode

 • redovite kontrole ulazne sirovine:

  • maseni protok taljevine i drugo
 • kontinuirana kontrola tijekom proizvodnog procesa:

  • kontrola dimenzija (vanjski promjer, unutarnji promjer, debljina unutarnje stijenke itd.)
  • kontrola izgleda cijevi (vanjski izgled, boja, oznake itd.)
  • jedinična masa i dr.
 • redovito ispitivanje gotovih proizvoda:

  • stabilnost dimenzija
  • otpornost na udare
  • obodna krutost cijevi
  • eksibilnost cijevi, i druge po potrebi.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Kontinuirane kontrole i ispitivanja provode se u vlastitom ispitnom laboratoriju. Tijekom proizvodnje provodi se kontinuirano pračenje i unapređenje proizvodnog procesa s ciljem osiguranja visoke razine kvalitete proizvoda i udovoljavanje strogim zahtjevima tehničkih propisa i potrebama korisnika. Suvremena ispitna oprema u laboratoriju omogućuje kontinuirani tvornički nadzor, kontrolu i unapređenje kvalitete proizvoda. Cijevi se redovito ispituju i od strane ovlaštenih vanjskih institucija (IGH potvrde o sukladnosti, ÖNORM).

Transport i skladištenje

PEHD korugirane cijevi omogućuju jednostavne postupke transporta i skladištenja i ne zahtijevaju posebne mjere zaštite.

PP korugirane cijevi, s obzirom na visoku postojanost na habanje i udarce te malu masu, omogućuju jednostavne postupke transporta i skladištenja i ne zahtijevaju posebne mjere zaštite. Cijevi su i na niskim temperaturama (ispod 0° C) dovoljno žilave i otporne na udarce. Ipak, potrebno je razumno ponašanje. Posebnu pozornost treba posvetiti oštrim predmetima i rubovima koji mogu izazvati oštećenja na cijevima pa je transportna sredstva i skladišne prostore potrebno očistiti od oštrih predmeta i zaštititi oštre rubove. PP korugirane cijevi isporučuju se povezane drvenim okvirima. Prilikom transporta, drveni okviri paleta moraju se postaviti točno jedan iznad drugog i moraju biti osigurani od skliznuća. U slučaju paletiranih cijevi i skladištenja na više razina potrebno je osigurati da drveni okviri jedne palete naliježu na drvene okvire ispod (drvo na drvo). Kod cijevi unutarnjeg promjera ID200 do ID500mm, najviše 3 palete mogu se skladištiti jedna na drugu.

Nepaletizirane cijevi se ne smiju skladištiti na visinu vć u od 1,5 m. Da bi se izbjegla oštećenja, cijevi je potrebno zaštiti i postrance koristeći drvene oplate. Cijevi se slažu jedna na drugu naizmjenično mijenjajući ravan kraj i naglavak cijevi. Spojni elementi se isporučuju nepaletizirani.

Prilikom utovara i istovara cijevi se ne smiju vući preko oštrih rubova ili po tlu. Preporučujemo primjenu odgovarajućih alata, kao što su trake za dizanje i sl.

Materijal od kojeg su izrađene cijevi je UV-stabiliziran i tako prilično otporan na ultraljubičasto zračenje i druge vremenske uvjete. Ipak preporučujemo da se cijevi skladište nezaštićene od vremenskih utjecaja najviše godinu dana. U slučaju dužeg skladištenja cijevi je potrebno zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.

Cijevi su uobičajeno pakirane u palete s drvenim okvirima
Nazivni promjer DN/ID (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000
Dužina cijevi (m) 6 Broj cijevi u paleti 25 16 10 5 4 3 2 2
Ukupna duljina cijevi u paleti 150 96 60 30 24 18 12 12

Prilikom utovara i istovara cijevi se ne smiju vući preko oštrih rubova ili po tlu. Preporučujemo primjenu odgovarajućih alata, kao što su trake za dizanje i sl. Ostale informacije i smjernice za ugradnju dostupne su u tehničkom dodatku o polaganju cjevovoda od plastičnih masa.

Ugradnja

Ugradnju cijevi moraju izvesti osposobljeni radnici pod stručnim nadzorom.

Ugradnju cijevi moraju izvesti osposobljeni radnici pod stručnim nadzorom. Kod same ugradnje cijevi potrebno je slijediti opće smjernice za polaganje cjevovoda koji se polažu u zemlju a koje su definirane u normi EN 1610.

Uz pravilnu pripremu posteljice (debljine 15 cm) s materijalom kojeg je moguće zbiti i koji ne sadrži kamenje (granulacije do najviše 20 mm), dobrim i postupnim nabijanjem zasipa (stupanj zbijenosti prema Proctor Dpr > = 95%) u zoni cijevi i 30 cm iznad tjemena cijevi, postiže se da se cijevi s nadslojem od 0,8m do 8 m i pod najtežim prometnim opterećenjima SLW 60 (prema DIN 1072) ne deformiraju iznad dopuštene granice.

U slučaju da je dubina polaganja cijevi manja od 0,8 m potrebno je osigurati raspodjelu tereta (npr. obetoniranjem).

Detaljnije upute i preporuke mogu se naći u tehničkom dodatku o polaganju cijevi od plastičnih masa, a odnose se na iskop rova, izvedbu posteljice, zasipavanje rova, uz smjernice za ispitivanje položenog cjevovoda u skladu sa EN 1610.

Galerija

Galerija proizvoda.