PEHD zaštita kablova

Namjena

PEHD zaštitne cijevi koriste se za zaštitu optičkih, telekomunikacijskih, energetskih i drugih kabela.

Omogućuju potpunu realizaciju novih pristupnih mreža uvlačenjem kabela, brzu i jednostavnu zamjenu postojećih kabela, popravak kabela u slučaju oštećenja ili kvarova bez otkopavanja zemljišta ili oštećenja prometnih površina, te omogućuju jednostavnu nadogradnju postojeće mreže.

Koriste se za zaštitu podzemnih kablovskih sustava, za ručno polaganje u otvorene rovove, za polaganje direktno u zemlju i dr. Udovoljavaju svim zahtjevima iz prakse u vezi tlačne čvrstoće za upuhivanje kabela odnosno specifikaciji kupca.

Svojstva

PEHD cijevi za zaštitu kablova udovoljavaju svim zahtjevima iz prakse u vezi tlačne čvrstoće za upuhivanje kabela odnosno specifikaciji kupca.

 • odlična žilavost i otpornost na udarce povisuju faktor sigurnosti, trajanost te osiguravaju manje troškove cjevovoda

 • fino ožljebljena unutrašnja površina omogućuje lakše klizanje te sprječava izvijanje vodiča u cijevi

 • mala masa i lako spajanje omogućuju jednostavno polaganje i održavanje kao i izvođenje trase sa vrlo malo spojeva

 • visoka pouzdanost dimenzija, postojanost na tlakove, odlična kemijsta otpornost

 • otpornost na starenje; cijevi dugotrajno zadržavaju svoja mehanička svojstva

 • otporne su na koroziju, pa se bez ikakve zaštite mogu polagati i ugrađivati u vodi, vlažnoj zemlji (kiseloj i alkalnoj) i u betonu

 • otporne su na atmosferilije i slabljenje kemijskih veza uzrokovanih djelovanjem ultraljubičastih zraka što se postiže dogovarajućim udjelom stabilizatora

Označavanje

Na vanjskoj površini cijevi su markirane u intervalima od 1 m.

Uobičajene oznake:

 • Naziv i oznaka proizvođača

 • Oznaka proizvoda

 • Nazivni promjer

 • Datum proizvodnje

 • Broj proizvodne linije

 • Oznaka dužnog metra

 • Drugo, prema zahtjevu naručitelja

Oznake su standardno žute boje, izvedene 1x na cijevi. Po posebnom zahtjevu naručitelja moguće drugačije izvođenje štampe
(broj ispisa, učestalost, relativni razmak, boja, veličina znakova i dr.)

Prilikom isporuke, radi sljedivosti, posebne oznake po zahtjevu naručitelja.

Materijal

Kvaliteta Heplast-pipe proizvoda u velikoj mjeri ovisi o kvaliteti polimernog repromaterijala.

Kvaliteta Heplast-pipe proizvoda u velikoj mjeri ovisi o kvaliteti polimernog repromaterijala. Sukladno internoj politici kvalitete, Heplast-pipe
nabavlja i prerađuje osnovne materijale (PE, PP) samo od svjetski poznatih proizvođača koji dokumentirano dokazuju kvalitetu svojih proizvoda.

U tvornici su uspostavljeni i dokumentirani postupci osiguravanja sukladnosti nabavljenog repromaterijala s postavljenim zahtjevima kvalitete.

Za provjeru kvalitete dobavljenog materijala provodimo sljedeće radnje:

 • zahtjevamo da dobavljač dostavi potvrdu (certifikat) o kvaliteti uz svkau isporuku polimernog materijala

 • vršimo provjeru karakteristika kvalitete svake isporuke i uspoređujemo dobivene rezultate s iskazima dobavljača

Tehničke kakrakteristike

Dimenzije i tolerancije prema DIN 8074.

Dimenzije cijevi ožljebljene unutrašnje površine:
DN 32, DN 40, DN 50, DN 63, DN 75, DN90 mm.

Unutrašnja površina cijevi je cijelom dužinom ožljebljena s ciljem smanjenja koeficijenta trenja tijekom uvlačenja zaštitnih kablova.

Cijevi su ispitane na unutarnji tlak te su pogodne za ´upuhivanje´ kompresionog zraka za postavljanje optičkih kablova.

Ovisno o seriji cijevi, cijevi mogu podnijeti unutarnji tlak do 12,5 bara (S5, SDR11).

Ispitivanje otpornosti prema unutrašnjem tlaku (hidrostatska čvrstoča) prema EN ISO 1167 provodi Heplast-pipe Ispitni laboratorij (akreditirana metoda, laboratorij akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025).

Cijevi se namotavaju u kolutove duljina do 300 m.

Primjer konstrukcije PEHD cijevi za kablove, ožljebljena unutrašnja površina. Cijev DN 50×4,6 mm, S5, SDR11. Dimenzije i tolerancije prema DIN 8074.

Program i dimenzije

Heplast proizvodi dvoslojne korugirane cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD).

Kontrola kvalitete

U Heplast-pipe d.o.o. proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Tvornička kontrola kvalitete provodi se u svim fazama proizvodnje.

Cijevi se proizvode i ispituju prema zahtjevima normi DIN 8074 i EU 12201-2 te se provode:

 • redovite kontrole ulazne sirovine

 • kontinuirana kontrola tijekom proizvodnog procesa

 • redovito ispitivanje gotovih proizvoda:

  • stabilnost dimenzija
  • prekidna čvrstoća (tlačenje do pucanja)
  • maseni protok taljevine
  • uzdužni povrat cijevi
  • i druge prema zahtjevu

Kontinuirane kontrole i ispitivanja provode se u Heplast-pipe Ispitnom laboratoriju osposobljenom za ispitivanje izabranih mehaničkih karakteristika plastomernih cijevi i plastike prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Suvremena ispitna oprema omogućuje kontinuirani tvornički nadzor, stalnu kontrolu i unapređenje kvalitete proizvoda.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Transport i skladištenje

HEPLAST-PIPE isporučuje svojim kupcima proizvode veće vrijednosti i provjerene kvalitete.

 • Standardne duljine koluta 50, 100, 200 ili 300 m.

 • Standardne duljine palica 12 m.

 • Ostale duljine dostupne na zahtjev.

Cijevi su obostrano zatvorene zaštitnim kapama.

Vanjski kraj cijevi u kolutima fiksiran na način da se spriječi odmotavanje cijevi tijekom transporta

Galerija

Galerija proizvoda.