PEHD OD

Namjena

PEHD KORUGIRANE CIJEVI DN/OD
za netlačnu odvodnju i kanalizaciju

Kanalizacijski cjevovodi moraju udovoljiti najstrožim zadacima zaštite okoliša. Količina otpadnih voda se neprestano povećava a s njom i koncentracija agresivnih i štetnih medija otpadnih voda. Oštećenje kanalizacijskih cijevi može dovesti do istjecanja otpadnih voda i zagađenja podzemnih voda, okolnog zemljišta ili pitke vode, i potrebno je učiniti sve što je moguće kako bi izbjegli takve katastrofe.

PEHD cijevi su optimalno rješenje za kanalizacijske sustave te se sve više koriste u područjima u kojima postoji mogućnost kretanja tla uslijed potresa, natopljenosti zemljišta u vrijeme jakih kiša i poplava i sl. Omogućuju niske troškove montaže, značajne uštede materijala i vrlo malo opterećenje za okoliš, a istovremeno u cijelosti ispunjavaju zahtjeve postavljene pred suvremene sustave odvodnje.

Heplast proizvodi strukturirane (dvoslojne) cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) čija je vanjska stijenka orebrena, a unutrašnja glatka. Nazivni promjeri su vanjski promjeri (DN/OD).

Svojstva

PEHD cijevi sa strukturiranom stijenkom odličan su izbor zbog
niza izvrsnih karakteristika

 • izuzetno mala težina, olakšava prijevoz i pojednostavljuje montažu cjevovoda

 • izvrsna kemijska otpornost na agresivne medije otpadnih voda i iz okolnog tla

 • apsolutna otpornost na koroziju

 • izvrsna fizikalna svojstva i time povećana sigurnost i trajnost cjevovoda, smanjeni troškovi održavanja

 • brza i jednostavna montaža cjevovoda, jednostavno postizanje potpune nepropusnosti cjevovoda

 • gotovo neograničeni raspon temperatura na kojima se mogu provoditi polaganje cjevovoda

 • glatka unutarnja površina, smanjuje trenje na stijenkama i osigurava izvrsna hidraulička svojstva

 • izvrsna otpornost na habanje (abraziju), osigurava dug životni vijek

 • odvodnja velikih količina otpadnih voda (promjeri do DN/ID 1000 mm)

 • integrirani naglavak, manje spojeva, jednostavne, sigurne, troškovno prihvatljive tehnike spajanja

 • ekološki prihvatljivi materijali, u potpunosti pogodni za recikliranje i oporabu

Materijal

Cijevi i spojnice izrađeni su iz polietilena visoke gustoće (PEHD), materijala kojeg odlikuju vrlo dobre mehaničke i kemijske karakteristike

Polietilen visoke gustoće

Cijevi i spojnice izrađeni su iz polietilena visoke gustoće (PEHD), materijala kojeg odlikuju vrlo dobre mehaničke i kemijske karakteristike.

PEHD je okolišu prihvatljiv materijal te je u današnje vrijeme stalne potrage za ekonomićnim i sigurnim rješenjima odvodnje otpadnih voda gotovo nezamjenjiv.

Polietilenske cijevi su vrlo otporne na mnoge kemikalije što je posebno važno za sustave odvodnje fekalnih i otpadnih voda gdje kemijska postojanost cjevnog materijala postaje odlučujući faktor stabilnosti cjevovoda.

Detaljne informacije o kemijskoj otpornosti PEHD na pojedine medije dostupne su u tehničkom izvješću ISO TR 10358.

Cijevi su izrađene iz PEHD sirovine sa sljedećim karakteristikama
Gustoća ≥ 0,945 g/cm³
taljevine MFI 190/5 0,3-1,6 g/10 min
Modul elastičnosti ≥800 N/mm²
Koeficijent linearne
toplinske rastezljivosti
1,3-2,0 x 10-⁴ K-⁴
Koeficijent toplinske
vodljivosti (pri 23°C)
0,35-0,40 W/mK
Površinski električni otpor > 10¹ ³ Ω

Tehničke kakrakteristike

PEHD korugirane cijevi udovoljavaju važećim tehničkim normama
HRN EN 13476-1 (EN 13476-1)
HRN EN 13476-3 (EN 13476-3)

Struktura

PEHD korugirane cijevi su strukturirane cijevi čija je vanjska stijenka orebrena, a unutrašnja glatka. Stijenke su međusobno zavarene i tvore homogenu cjelinu.
Vanjska profilirana stijenka bitno poboljšava mehanička svojstva cijevi te značajno povećava krutost cijevi u radijalnom smjeru. Ravna i glatka unutrašnja površina omogućuje optimalna hidraulička svojstva i dugotrajno nesmetan protok. Cijevi udovoljavaju zahtjevima EN 13476-3.

Područja primjene

PEHD korugirane cijevi primjenjuju se za netlačnu odvodnju i kanalizaciju otpadnih, oborinskih i mješovitih voda.

Obodna krutost

Cijevi su svrstane u razrede nominalne obodne krutosti SN4 (4 kN/m2 ≤ S < 8 kN/m2) ili SN8 (8 kN/m2 ≤ S < 16 kN/m2).

Boja

PEHD korugirane cijevi i spojnice su crne boje. Unutrašnjost cijevi je bijela što omogućuje jednostavnu inspekciju cjevovoda.

Program i dimenzije

Nazivne dimenzije (DN/OD) označavaju vanjski promjer cijevi u milimetrima.

Sustav

PEHD korugirane cijevi i razni spojni komadi spajaju se brzo i jednostavno putem dvostrukih naglavaka. Sustav omogućuje brzu montažu uz malo truda a spojevi optimalan protok i minimalne hidrauličke gubitke. Za brtvljenje spojeva koriste se u EPDM brtve koje odgovaraju EN 681-1 i jamče visoku razinu nepropusnosti cjevovoda.

Prije spajanja potrebno je provjeriti da su kontaktne površine cijevi i spojnica čiste i neoštećene. Ako je zahtijevana duljina cijevi kraća od standardne (6m), cijevi se jednostavno skraćuju nožem ili pilom s finim zubima. Brtva se postavlja na kraj cijevi.

Utični kraj i spojnica se namažu odgovarajućim sredstvom kako bi se smanjilo trenje (kalijevom mašću, silikonskim uljem, sapunom) a koji su prikladni za gumene brtve ili cijevi. Utični kraj cijevi se blagom rotacijom gurne u spojnicu do granice.

Dimenzije

Nazivne dimenzije (DN/OD) označavaju vanjski promjer cijevi u milimetrima. PEHD korugirane cijevi dostupne su u sljedećim dimenzijama:

Program PEHD korugiranih cijevi
Nazivni promjer DN/OD (mm) Vanjski promjer de (mm) Unutarnji promjer di (mm)
160 160 137
200 200 172
250 250 218
315 315 271
400 400 347
500 500 433
630 630 535
800 800 678
1000 1000 852
1200 1200 1030

Kontrola kvalitete

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001. Tvornička kontrola kvalitete provodi se u svim fazama proizvodnje.
Cijevi se proizvode i ispituju prema zahtjevima normi EN 13476-1 i EN 13476-3 te se provode

 • redovite kontrole ulazne sirovine:

  • maseni protok taljevine i drugo
 • kontinuirana kontrola tijekom proizvodnog procesa:

  • kontrola dimenzija (vanjski promjer, unutarnji promjer, debljina unutarnje stijenke itd.)
  • kontrola izgleda cijevi (vanjski izgled, boja, oznake itd.)
  • jedinična masa i dr.
 • redovito ispitivanje gotovih proizvoda:

  • stabilnost dimenzija
  • otpornost na udare
  • obodna krutost cijevi
  • fleksibilnost cijevi, i druge po potrebi.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Kontinuirane kontrole i ispitivanja provode se u vlastitom ispitnom laboratoriju. Tijekom proizvodnje provodi se kontinuirano praćenje i unapređenje proizvodnog procesa s ciljem osiguranja visoke razine kvalitete proizvoda i udovoljavanje strogim zahtjevima tehničkih propisa i potrebama korisnika.

Suvremena ispitna oprema u laboratoriju omogućuje kontinuirani tvornički nadzor, kontrolu i unapređenje kvalitete proizvoda.

Cijevi se redovito ispituju i od strane ovlaštenih vanjskih institucija (IGH potvrde o sukladnosti).

Transport i skladištenje

PEHD korugirane cijevi omogućuju jednostavne postupke transporta i skladištenja i ne zahtijevaju posebne mjere zaštite.

PEHD korugirane cijevi, s obzirom na visoku postojanost na habanje i udarce te malu masu, omogućuju jednostavne postupke transporta i skladištenja i ne zahtijevaju posebne mjere zaštite. Cijevi su i na niskim temperaturama (ispod 0° C) dovoljno žilave i otporne na udarce. Ipak, potrebno je razumno ponašanje.

Posebnu pozornost treba posvetiti oštrim predmetima i rubovima koji mogu izazvati oštećenja na cijevima pa je transportna sredstva i skladišne prostore potrebno očistiti od oštrih predmeta i zaštititi oštre rubove.

PEHD korugirane cijevi isporučuju se povezane drvenim okvirima. Prilikom transporta, drveni okviri paleta moraju se postaviti točno jedan iznad drugog i moraju biti osigurani od skliznuća. Za vrijeme transporta i skladištenja cijevi u palicama treba složiti na način da naliježu po cijeloj dužini, i treba ih zaštititi od klizanja. Visina stoga ne bi trebala biti viša od jedan metar.

U slučaju paletiranih cijevi i skladištenja na više razina potrebno je osigurati da drveni okviri jedne palete naliježu na drvene okvire ispod (drvo na drvo).

Prilikom utovara i istovara cijevi se ne smiju vući preko oštrih rubova ili po tlu. Preporučujemo primjenu odgovarajućih alata, kao što su trake za dizanje i sl.

Materijal od kojeg su izražene cijevi je UV-stabiliziran i tako prilično otporan na ultraljubičasto zraćenje i druge vremenske uvjete.

Ipak preporučujemo da se cijevi skladište nezaštićene od vremenskih utjecaja najviše godinu dana.

U slučaju dužeg skladištenja cijevi je potrebno zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.

Cijevi su uobičajeno pakirane u palete s drvenim okvirima
Nazivni promjer DN (mm) 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200
Dužina cijevi (m) 6 Broj cijevi u paleti 59 35 16 10 5 5
Ukupna duljina cijevi u paleti 354 210 96 60 30 6 6 6 6 6

Ugradnja

Ugradnju cijevi moraju izvesti osposobljeni radnici pod stručnim nadzorom.

Ugradnju cijevi moraju izvesti osposobljeni radnici pod stručnim nadzorom. Kod same ugradnje cijevi potrebno je slijediti opće smjernice za polaganje cjevovoda koji se polažu u zemlju a koje su definirane u normi EN 1610.

Uz pravilnu pripremu posteljice (debljine 15 cm) s materijalom kojeg je moguće zbiti i koji ne sadrži kamenje (granulacije do najviše 20 mm), dobrim i postupnim nabijanjem zasipa (stupanj zbijenosti prema Proctor Dpr > = 95%) u zoni cijevi i 30 cm iznad tjemena cijevi, postiže se da se cijevi s nadslojem od 0,8m do 8 m i pod najtežim prometnim opterećenjima SLW 60 (prema DIN 1072) ne deformiraju iznad dopuštene granice.

U slučaju da je dubina polaganja cijevi manja od 0,8 m potrebno je osigurati raspodjelu tereta (npr. obetoniranjem).

Detaljnije upute i preporuke mogu se naći u tehničkom dodatku o polaganju cijevi od plastičnih masa, a odnose se na iskop rova, izvedbu posteljice, zasipavanje rova, uz smjernice za ispitivanje položenog cjevovoda u skladu sa EN 1610.

Galerija

Galerija proizvoda.