EN 1852

Namjena

ZA NETLAČNU PODZEMNU ODVODNJU I KANALIZACIJU

PP glatke punostijene cijevi DN/OD primjenjuju se za netlačnu odvodnju, drenažu i kanalizaciju otpadnih, oborinskih i mješovitih voda.

Norme

Cijevi se proizvode i ispituju prema zahtjevima norme
EN 1852-1:2018.

Cijevi se proizvode i ispituju prema zahtjevima norme EN 1852-1:2018. Izjava o svojstvima izdana od proizvođača.

Materijal

Heplast proizvodi dvoslojne korugirane cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD).

PP glatke punostijene cijevi izrađene su od čistog polipropilena, prema EN 1852-1:2018. Ovaj materijal pruža optimalan omjer krutosti / otpornosti na udarce i izvrsnu kemijsku i abrazijsku otpornost.

Ekološke karakteristike su zadovoljavajuće i nakon desetljeća korištenja, kako pri niskim, tako i pri visokim temperaturama od -20 ° C do + 70 ° C (u kratkom roku i pri + 90 ° C).

Tehničke kakrakteristike

Cijevi se izrađuju proizvodnom tehnologijom ekstruzije

Cijevi se izrađuju proizvodnom tehnologijom ekstruzije, u standardnim dužinama od 1 do 6 m, a spajaju se pomoću integriranog kolčaka ili dvostrukim spojnicama. Obodna krutost cijevi može biti SN4, SN8, SN10, SN12 i SN16 kN/m2.

Nazivne dimenzije cijevi su od DN/OD 110 do DN/OD 400 mm.

Program i dimenzije

PP GLATKE PUNOSTIJENE CIJEVI PREMA HRN EN 1852-1

Integrirani kolčak

Dvostruka spojnica

Ø
(mm)
L
(mm)
Obodna
krutost
(kN/m2)
S
(mm)
Obodna
krutost
(kN/m2)
S
(mm)
Obodna
krutost
(kN/m2)
S
(mm)
Obodna
krutost
(kN/m2)
S
(mm)
Obodna
krutost
(kN/m2)
S
(mm)
DN/OD 110 1000

3000

6000

SN 4 3,4 SN 8 3,8 SN 10 4,2 SN 12 4,5 SN 16 5
DN/OD 125 3,9 4,3 4,8 5,1 5,7
DN/OD 160 4,9 5,5 6,2 6,5 7,3
DN/OD 200 6,2 6,9 7,7 8,1 9,1
DN/OD 250 7,7 8,6 9,6 10,2 11,4
DN/OD 315 9,7 10,8 12,1 12,8 14,4
DN/OD 400 12,3 13,7 16,3 16,3 18,2

Kontrola kvalitete

Sve cijevi podvrgnute su laboratorijskim i terenskim testovima izdržljivosti

Sve cijevi podvrgnute su laboratorijskim i terenskim testovima izdržljivosti, vodonepropusnosti i postojanosti na statička i dinamička opterećenja.

Provodi se kontinuirana kontrola tijekom proizvodnog procesa:

  • kontrola dimenzija (vanjski promjer, unutarnji promjer, debljina unutarnje stijenke itd.)

  • kontrola izgleda cijevi (vanjski izgled, boja, oznake itd.)

  • jedinična masa i dr.

Redovito se ispituju gotovi proizvodi:

  • stabilnost dimenzija

  • otpornost na udare

  • obodna krutost cijevi

  • fleksibilnost cijevi, i drugo po potrebi

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Ugradnja

Ugradnju cijevi moraju izvesti osposobljeni radnici pod stručnim nadzorom.

Prilikom utovara i istovara cijevi se ne smiju vući i preko oštrih rubova ili po tlu. Ugradnju cijevi moraju izvesti osposobljeni radnici pod stručnim nadzorom.

Kod same ugradnje cijevi potrebno je slijediti opće smjernice za polaganje cjevovoda koji se polažu u zemlju a koje su definirane u normi EN 1610.

Uz pravilnu pripremu posteljice (debljine 15 cm) s materijalom kojeg je moguće zbiti i koji ne sadrži kamenje (granulacije do najviše 20 mm), dobrim i postupnim nabijanjem zasipa (stupanj zbijenosti prema Proctor Dpr > = 95%) u zoni cijevi i 30 cm iznad tjemena cijevi, postiže se da se cijevi s nadslojem od 0,8 m do 8 m i pod najtežim prometnim opterećenjima SLW 60 (prema DIN 1072) ne deformiraju iznad dopuštene granice.

U slučaju da je dubina polaganja cijevi manja od 0,8 m potrebno je osigurati raspodjelu tereta (npr. obetoniranjem).

Galerija

Galerija proizvoda.