Crpne stanice

Namjena

Za uporabu u odvodnji i vodoopskrbi, za netlačne (gravitacijske) i tlačne sustave do 1 bara

GRP OKNO CRPNE STANICE je tvornički predgotovljeni proizvod iz stakloplastike za savladavanje visinskih razlika, prepumpavanje oborinskih, kućnih i industrijskih otpadnih voda.

Područje primjene

Okna koja se ugrađuju u teren u kojem je prisutnost visokih podzemnih voda dodatno se opremaju osiguranjem od uzgona. Ovo osiguranje je izvedeno proširenjem na dnu baze okna odnosno prstenima na vanjskoj stijenci vertikale. Okno se obetonirava nakon postavljanja na propisno zbijenu posteljicu.

Svojstva

GRP okno crpne stanice

Elementi okna

Baza okna se sastoji od:

  • ravnog poda sa ili bez zaobljenih krajeva (ovisno o projektu) sa ugrađenim postoljem pumpi

  • dovodnih i odvodnih priključaka za cijevi od poliestera, PVC-a, PP-a, PEHD-a, nodularnog lijeva, čelika ili keramike. Priključci mogu
    biti izvedeni kao komad cijevi sa ili bez spojnice te prirubnički spoj

  • dodatni elementi mogu biti raznovrsne armature za upravljanje i nadzor cjevovoda (ventili, zapornice, mjerači protoka, nepovratni ventili, preljevi itd.) te ljestve, podesti, elementi za podizanje i spuštanje pumpi, elementi za osiguranje od uzgona i dr.

Dno okna je izrađeno od stakloplastične ploče min.debljine 25 mm. Dno okna je većeg promjera od vanjskog promjera vertikalnem cijevi baze okna.

Spojevi armature na poliesterni dio baze okna mogu biti lamelirani višeslojnom stakloplastikom i vijčani. Ako spoj prolazi kroz vanjsku stijenku okna mora biti zaštićen stakloplastikom te premazan zaštitnim premazom tzv. top-coatom.

Okno može biti proizvedeno sa ili bez penjalica odnosno ljestvi za ulazak u okno, inspekciju i redovito održavanje cjevovoda, sa ili bez leđobrana ili vodilice. Penjalice ili ljestve su proizvedene i ugrađene sukladno normama HRN EN 14364, HRN EN 14396 i HRN EN 13101. Za okna ukupne visine manje od 1 m i promjera vertikale manje od DN 800 ne preporučuje se ugradnja penjalica.

Penjalice i ljestve su izrađene od materijala otpornih na koroziju (aluminij, inox ,stakloplastika ).

U svrhu lakše manipulacije za vrijeme transporta i ugradnje okno je proizvedeno sa škopcima za prihvat prilikom podizanja, a prodor kroz vanjsku stijenku okna je zaštićen stakloplastikom i slojem top-coata.

Materijal

Staklom ojačani duromeri – GRP

Staklom ojačani duromeri – GRP Okna se izrađuju po narudžbi/specifikaciji projekta.

Kontrola kvalitete

Okna se izrađuju po narudžbi/specifikaciji projekta.

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001. Tvornička kontrola kvalitete provodi se u svim fazama proizvodnje.
Cijevi se proizvode i ispituju prema zahtjevima normi EN 13476-1 i EN 13476-3 te se provode

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Galerija

Galerija proizvoda.