GRP poliester

Namjena

Za uporabu u odvodnji i vodoopskrbi, za netlačne (gravitacijske) i tlačne sustave do 1 bara

HEPLAST-PIPE GRP revizijska i kontrolna okna su tvornički predgotovljeni proizvodi od stakloplastike za uporabu u odvodnji i vodoopskrbi, za netlačne (gravitacijske) i tlačne sustave do 1 bara.

Primjena

Okna su namijenjena za uporabu u odvodnji i vodoopskrbi za netlačne (gravitacijske) i tlačne sustave do 1 bara kod pješačkog i/ili prometnog opterećenja, s time da se statička i dinamička opterećenja (vertikalna) prenose preko AB ploče na nasip oko okna.

Kontrolna okna predviđena su za ugradnju do dubine 2 m.

Revizijska okna predviđena su za ugradnju do dubine h≥0,5 m.

Svojstva

Baza okna i vertikalna nadogradnja mogu biti monolitni ili međusobno povezani nerastavljivim spojem višeslojnim laminiranjem stakloplastike.

  • Promjer: DN 400 – DN 4000

  • Obodna krutost: SN 2500 – 10000

  • Visina okna: prema projektu

  • Promjer priključnih cijevi: prema projektu

  • Materijal priključnih cijevi: prema projektu

  • Kutevi među kanalizacijskim cijevima ß: prema projektu

Okna se sastoje od

  • baze okna sa kinetom, priključcima glavne prolazne cijevi od poliestera, PVC-a, PP-a, PEHD-a, nodularnog lijeva, čelika ili keramike, sa ili bez dodatnih elemenata okna,

  • vertikalne nadogradnje sa ili bez dodatnih elemenata okna.

Dodatni elementi okna mogu biti: sekundarni priključci, ljestve/penjalice, elementi za podizanje, elementi za osiguranje od uzgona, priprema za betoniranje te svi ostali eventualno potrebni elementi.

Baza okna i vertikalna nadogradnja mogu biti monolitni ili međusobno povezani nerastavljivim spojem višeslojnim laminiranjem stakloplastike.

Nerastavljivi spojevi baze okna i nadogradnje izrađeni su međusobnim povezivanjem višeslojnom stakloplastikom, takozvanim laminiranjem. Stakloplastika je kompozitni spoj armature (staklenih vlakana) i poliestera kao vezivnog materijala. Nanosi se slojevito na obrušenu i odmašćenu površinu prema proračunu krutosti prstena poliesterskih cijevi.

Materijal

Staklom ojačani duromeri – GRP

Staklom ojačani duromeri – GRP
Okna se izrađuju po narudžbi/specifikaciji projekta.

Revizijska okna – vrste

Standardna, tangencijalna, kaskadna, okna za armaturu

GRP STANDARDNO REVIZIJSKO OKNO

GRP TANGENCIJALNO REVIZIJSKO OKNO

GRP KASKADNO REVIZIJSKO OKNO

GRP OKNO ZA ARMATURU

Kontrola kvalitete

Okna se izrađuju po narudžbi/specifikaciji projekta.

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001. Tvornička kontrola kvalitete provodi se u svim fazama proizvodnje.
Cijevi se proizvode i ispituju prema zahtjevima normi EN 13476-1 i EN 13476-3 te se provode

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Galerija

Galerija proizvoda.