MODULAR DN 1000

Namjena

HEPLAST PP/PE REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA TIP MODULAR

HEPLAST PP/PE REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA TIP MODULAR namijenjena su za uporabu u sustavima odvodnje oborinskih i sanitarnih voda, za netlačne (gravitacijske) sustave izgradnje kanalizacijskih sustava (kućna kanalizacija, površinska odvodnja, industrijska kanalizacija i drenaža), za uporabu kod pješačkog i/ili prometnog opterećenja.

Norme

Nova tehnologija za dugotrajno nepropusne sustave.

HRN EN 13598-2:2009 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju – Neomekšani polivinilklorid (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) – 2. dio: Specifikacije za okna i kontrolne komore u prometnim područjima i dubokim podzemnim instalacijama.

HRN EN 476:2011 Opći zahtjevi za dijelove koji se upotrebljavaju u odvodnji i kanalizaciji.

HRN EN 681-1:2003/A3:2007 Elastomere brtve: Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – 1. dio Vulkanizirana guma Certifikat o stalnosti svojstava izdan od ovlaštene institucije

Norme

HRN EN 13598-2:2009 (EN 13598-2:2009)
HRN EN 476:2011 (EN 476:2011)

Materijal

Cijevi i spojnice standardno se izrađuju
iz polipropilena kopolimera (PP).

HEPLAST PP/PE REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA TIP MODULAR izrađena su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE). Okna se izrađuju po narudžbi/specifikaciji projekta. Okna su unutarnjeg nazivnog promjera u skladu s EN 476.

Okna se sastoje od PP ili PE brizgane baze s ravnim dnom, sa izvedenom kinetom i priključcima ili adapterima sa brtvama, tijela okna od PP ili PE korugirane cijevi s dvije stijenke sukladno HRN EN 13476-1 i HRN EN 13476 3 visoke obodne krutosti minimalno SN6, SN8, SN10, te PP ili PE konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 640 mm.

Dijelovi okna se međusobno spajaju elektrofuzijskim zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna se ugrađuju na dubine do 6m u tla sa stupom podzemnih voda visine do 5m.

Tehničke kakrakteristike

REVIZIJSKO OKNO
DN1000 MODULAR

Revizijska polipropilenska (PP) ili polietilenska (PE) okna služe za inspekciju i održavanje gravitacijskih cjevovoda. Okna su unutarnjeg nazivnog promjera 1000 mm u skladu s EN 476 i EN 13598-2. Okna se sastoje od PP ili PE brizgane baze sa izvedenom kinetom i priključcima ili adapterima sa brtvama, tijela okna od PP ili PE korugirane cijevi s dvije stijenke sukladno HRN EN 13476-1 i HRN EN 13476-3 visoke obodne krutosti minimalno SN6, SN8, SN10, te PP ili PE konusa. Dijelovi okna se međusobno spajaju elektrofuzijskim zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna se ugrađuju na dubine do 6m u tla sa stupom podzemnih voda visine do 5m. Statička i dinamička opterećenja (vertikalna) prenose se preko AB ploče na nasip oko okna.

Brizgana baza ima izvedeni hidraulički profil (kineta) standardnih dimenzija cijevi te protuklizna gazišta. Odgovarajućim prijelaznim spojnicama i/ili adapterima omogućeno je spajanje na odabrane vrste cijevi. Baza je ravna sa dvostrukim dnom i posebnom rebrastom strukturom koja ojačava bazu.

Tijelo od korugirane cijevi ima ugrađene penjalice s unutarnje strane koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna. Korugirana cijev s dvije stijenke izrađena je tehnologijom ekstruzije. Tijelo od PE cijevi ima obodnu krutost minimalno SN 6 kN/m2, dok je za tijelo od PP cijevi obodna krutost minimalno SN 8 kN/m2 i viša (8 kN/m2 ≤ S ≤ 16 kN/m2). Korugirana vanjska stijenka omogućuje veću inertnost prema djelovanju uzgona.

Okno može biti proizvedeno sa konusnim završetkom. Okna ukupne visine manje od 1m te okna DN 600 izrađuju se bez konusnog završetka. Konus omogućuje prilagodbu visine samog okna te smanjuje ulazni otvor okna na 640mm.

Uporaba

  • maksimalna dubina ugradnje 6m

  • stup podzemnih voda do 5m

  • dopuštena opterećenja uzrokovanih prometom SLW60 prema ATV-A127P

Kemijska otpornost

PP/PE/PVC komponenti prema smjernicama ISO/TR 10358.

Program i dimenzije

Heplast proizvodi dvoslojne korugirane cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD).

Program okana tip MODULAR
Profil kolektora Tijelo okna
DN [mm] DN 1000 DN 800 DN 600
160 * * *
200 * * *
250 * * *
300 * * *
315 * * *
400 * * *
500 *
630 *

Moguće različite kombinacije elemenata

DN (mm)  DN1 (mm) Materijal/boja
BAZA 1000 ID600 PP PP PE
TIJELO 1000 PP PP PE
KONUS 1000 640 PP PP PE
UPUTE ZA MONTAŽU REVIZIONIH OKANA

Kontrola kvalitete

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi
ISO 9001 i ISO 14001.

Sve vrste okana podvrgnute su laboratorijskim i terenskim testovima izdržljivosti, vodonepropusnosti i postojanosti na statička i dinamička opterećenja.

ISO 9001
ISO 14001

DVGW DW
DVGW DG

HRN EN ISO/IEC
17025

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Galerija

Galerija proizvoda.