Modular DN 800

Namjena

Za odvodnju oborinskih i otpadnih voda

Heplast-pipe reviziona okna su integralni dio kolektora u gravitacijskim sustavima odvodnje otpadnih, oborinskih i mješovitih voda.

Primjenjuju se kao reviziona okna, okna za prekid pada (kaskadna okna) ili okna za ispiranje kanalizacije.

Promjer tijela okna

DN 800

Primjena

Netlačna podzemna odvodnja i kanalizacija Odvodnja otpadnih, oborinskih i mješovitih voda. Razne industrijske primjene.

Svojstva

Nova tehnologija za dugotrajno nepropusne sustave.

Osim općih prednosti koje donose plastična reviziona okna – otpornost na kemikalije, postojanost na koroziju, dugotrajnost,vodonepropusnost, mala težina, prilagodljiva visina, brza ugradnja, jednostavna dorada na gradilištu, mogućnost recikliranja…

Heplast-pipe reviziona okna proizvedena kao monolitne jedinice prema zahtjevima svakog pojedinog projekta, donose dodatne koristi.

Konus okna

 • Olakšan ulaz u okno:
  ulazni otvor Ø 640 mm

 • Ekscentričan ulaz:
  veća sigurnost

 • Mogućnost jednostavne prilagodbe visine: mogućnost skračivanja do 400 mm, precizna ugradnja

 • Velika obodna krutost konusa:
  SN4 i više optimalan odnos visoke čvrstoće i male mase

 • Poseban dizajn donjeg dijela konusa:
  olakšava klizanje zasipnog materijala i zbijanje tla

 • Radijalna krutost i vertikalna elastičnost:
  Geometrija vršnog dijela konusa kompenzira vertikalne pokrete zemlje kod smrzavanja

Tijelo okna

 • Korugirana cijev velike obodne krutosti
  Za PE cijev obodna krutost je minimalno SN 6

  Za PP cijev obodna krutost je minimalno SN 8

 • Penjalice velike nosivosti:
  aluminijske ljestve, ili tvornički zavarene penjalice visoke nosivosti

 • Tijelo monolitno
  Tvornički zavareni, nepropusni spojevi, nema spojeva s brtvom, jednostavna ugradnja okna

 • Korugirana vanjska stijenka omogućuje veću inertnost prema djelovanju uzgona

Baza okna

 • Ravno dvostruko dno:
  jednostavno zasipavanje i nabijanje

 • Moguća izrada svih kuteva a ne samo višekratnici 15°

 • Moguća izrada priključaka na sve vrste plastičnih cijevi

 • Profil ulaza/izlaza do DN1000

Nova jedinstvena rješenja okana rezultat su sustavnog rada interdisciplinarnog tima stručnjaka. Daljnje informacije o ovim i drugim proizvodima dostupne su u Odjelu tehničke podrške i razvoja.

Materijal

Reviziona okna proizvode se kao monolitne
konstrukcije sastavljene od baze okna

Heplast-pipe reviziona okna proizvode se kao monolitne konstrukcije sastavljene od baze okna (dvostruko dno), tijela okna (PP/PE korugirana cijev) i konusa (po potrebi). Elementi okna međusobno su ekstruzijski zavareni sukladno DVS radnim uputama.

Okna se izrađuju po narudžbi / specifikaciji projekta (prolazna, kaskadna, tangencijalna…).

U dogovoru s naručiteljem tehnički odjel može izraditi nestandardna okna prema posebnim specifikacijama i zahtjevima projekta.

Tehničke kakrakteristike

Svi elementi okna međusobno su ekstruzijski zavareni
sukladno DVS radnim uputama 2207.

Elementi okna

(1) baza okna DN1000 ili DN800 s dvostrukim dnom; ili DN600 izražena rotacijskim lijevom

(2) tijelo okna, polipropilenska ili polietilenska korugirana cijev unutarnjeg promjera DN/ID 1000 mm, ID 800, ID 600.

(3) konus okna izrađen rotacijskim lijevom, za okna DN1000 i DN800 (po potrebi).

Oblik isporuke

PP (PE) korugirane cijevi DN/ID primjenjuju se za netlačnu odvodnju i kanalizaciju otpadnih, oborinskih i mješovitih voda.

Svi elementi okna međusobno su ekstruzijski zavareni sukladno DVS radnim uputama 2207.

Program i dimenzije

Reviziona okna Heplast-pipe

Maksimalna i minimalna dubina revizionih okana u funkciji je maksimalnog odnosno minimalnog nadsloja iznad tjemena cijevi.

Minimalna visina okna s konusom je 1.1 – 2.0 metra ovisno o priključnom profilu. Sva okna niža od navedenog potrebno je napraviti bez konusa.

Program okana tip MODULAR
Profil kolektora Tijelo okna
DN [mm] DN 1000 DN 800 DN 600
160 * * *
200 * * *
250 * * *
300 * * *
315 * * *
400 * * *
500 *
630 *

Kontrola kvalitete

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001. Tvornička kontrola kvalitete provodi se u svim fazama proizvodnje.
Cijevi se proizvode i ispituju prema zahtjevima normi EN 13476-1 i EN 13476-3 te se provode

 • redovite kontrole ulazne sirovine:

  • maseni protok taljevine i drugo
 • kontinuirana kontrola tijekom proizvodnog procesa:

  • kontrola dimenzija (vanjski promjer, unutarnji promjer, debljina unutarnje stijenke itd.)
  • kontrola izgleda cijevi (vanjski izgled, boja, oznake itd.)
  • jedinična masa i dr.
 • redovito ispitivanje gotovih proizvoda:

  • stabilnost dimenzija
  • otpornost na udare
  • obodna krutost cijevi
  • eksibilnost cijevi, i druge po potrebi.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Kontinuirane kontrole i ispitivanja provode se u vlastitom ispitnom laboratoriju. Tijekom proizvodnje provodi se kontinuirano pračenje i unapređenje proizvodnog procesa s ciljem osiguranja visoke razine kvalitete proizvoda i udovoljavanje strogim zahtjevima tehničkih propisa i potrebama korisnika. Suvremena ispitna oprema u laboratoriju omogućuje kontinuirani tvornički nadzor, kontrolu i unapređenje kvalitete proizvoda. Cijevi se redovito ispituju i od strane ovlaštenih vanjskih institucija (IGH potvrde o sukladnosti, ÖNORM).

Galerija

Galerija proizvoda.