Premium DN 1000

Namjena

PP/PE brizgana okna tip PREMIUM

HEPLAST PREMIUM BRIZGANA REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA namijenjena su za uporabu u sustavima odvodnje oborinskih i sanitarnih voda, za netlačne (gravitacijske) sustave izgradnje kanalizacijskih sustava (kućna kanalizacija, površinska odvodnja, industrijska kanalizacija i drenaža), za uporabu kod pješačkog i/ili prometnog opterećenja.

Promjer tijela okna

DN 1000

Uporaba

  • maksimalna dubina ugradnje 6m

  • stup podzemnih voda do 5m

  • dopuštena opterećenja uzrokovanih prometom SLW60 prema ATV-A127P

Norme

Nova tehnologija za dugotrajno nepropusne sustave.

  • HRN EN 13598-2:2009 (EN 13598-2:2009), HRN EN 476:2011 (EN 476:2011)

  • Kemijska otpornost PP/PE/PVC komponenti prema smjernicama ISO/TR 10358.

  • Brtve ispunjavaju zahtjeve norme EN 681-1. Kemijska otpornost brtvi prema smjernicama ISO/TR 7620.

Materijal

izrađena su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE)

HEPLAST PREMIUM BRIZGANA REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA izrađena su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE). Proizvodna tehnologija – brizganje – osigurava vrlo visoku točnost i ponovljivost proizvodnog procesa.

Okna su unutarnjeg nazivnog promjera u skladu s EN 476. Okna se sastoje od PP ili PE brizgane baze s ravnim dnom i izvana rebrastom strukturom, sa izvedenom kinetom i priključcima ili adapterima sa brtvama, tijela okna od PP ili PE brizganih nastavaka, te PP ili PE brizganog konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 640 mm.

Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili elektrofuzijskim zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna se ugrađuju na dubine do 6m u tla sa stupom podzemnih voda visine do 5m.

Postojanost

Svi elementi okna izrađeni od PP ili PE materijala postojani su na oborinsku i fekalnu kanalizaciju. Postojanost materijala navedena je u ISO/TR 10358 smjernicama, dok je postojanost elastomernih brtvi navedena u ISO/TR 7620.

Svi elementi okna izrađeni tehnologijom brizganja.

Brizgana baza okna izrađena od polipropilena (PP) ili polietilena (PE) sa rebrastim ojačanjima, prilagođena za spajanje sa vertikalnim brizganim nastavcima unutarnjeg nazivnog promjera DN/ID 1000. Baza ima horizontalni kanal za spoj ulazne cijevi te sa izlaznim priključkom za korugirane ili glatke PP, PE ili PVC cijevi.

Brizgano tijelo okna unutarnjeg nazivnog promjera DN/ID1000 s ugrađenim brizganim penjalicama.

Brizgani konus
ulaznog otvora ID640

Tehničke kakrakteristike

Svi elementi okna međusobno su ekstruzijski zavareni
sukladno DVS radnim uputama 2207.

Revizijska polipropilenska (PP) ili polietilenska (PE) okna izrađena od brizganih segmenata. Okna su unutarnjeg nazivnog promjera 800 mm u skladu s EN 476 i EN 13598-2. Okna se sastoje od PP ili PE brizgane baze sa izvedenom kinetom i priključcima ili adapterima sa brtvama, tijela okna od PP ili PE brizganih nastavaka te PP ili PE brizganog konusa. Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili elektrofuzijskim zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost.

Okna se ugrađuju na dubine do 6m u tla sa stupom podzemnih voda visine do 5m. Statička i dinamička opterećenja (vertikalna) prenose se preko AB ploče na nasip oko okna. Brizgana baza ima izvedeni hidraulički profil (kineta) standardnih dimenzija cijevi te protuklizna gazišta. Odgovarajućim prijelaznim spojnicama i/ili adapterima omogućeno je spajanje na odabrane vrste cijevi. Baza je ravna sa dvostrukim dnom i posebnom rebrastom strukturom koja ojačava bazu.

Brizgano tijelo ima vanjsku orebrenu strukturu te ugrađene brizgane penjalice s unutarnje strane koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna sve sukladno normi EN 14396 i EN 13101.

Brizgani konus omogućuje prilagodbu visine samog okna te smanjuje ulazni otvor okna na 640mm. Brtveni elementi koji se koriste na spojevima segmenata te na spoju cijevi i okna u skladu su s EN 681-1.

Okna u potpunosti izrađena prema EN 13598-2 i EN 476.

SEGMENT DN (mm) DN 1(mm) H (mm) H1 (mm) L (mm) Materijal / boja
BAZA 1000 ID600 502 1119 PP PP PE
ID500
ID400
ID300
ID250
ID200
OD400
OD310
OD280
OD250
OD200
TIJELO 1000 1000 250 PP PP PE
500 PP PP PE
750 PP PP PE
KONUS 1000 852 765 PP PP PE

Kontrola kvalitete

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.

Sve vrste okana podvrgnute su laboratorijskim i terenskim testovima izdržljivosti, vodonepropusnosti i postojanosti na statička i dinamička opterećenja.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Galerija

Galerija proizvoda.