Premium DN 600

Namjena

PP/PE brizgana okna tip PREMIUM

HEPLAST PREMIUM BRIZGANA REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA namijenjena su za uporabu u sustavima odvodnje oborinskih i sanitarnih voda, za netlačne (gravitacijske) sustave izgradnje kanalizacijskih sustava (kućna kanalizacija, površinska odvodnja, industrijska kanalizacija i drenaža), za uporabu kod pješačkog i/ili prometnog opterećenja.

Promjer tijela okna

DN 600

Uporaba

  • maksimalna dubina ugradnje 6m

  • stup podzemnih voda do 5m

  • dopuštena opterećenja uzrokovanih prometom SLW60 prema ATV-A127P

Norme

Nova tehnologija za dugotrajno nepropusne sustave.

HRN EN 13598-2:2009 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju – Neomekšani polivinilklorid (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) – 2. dio: Specifikacije za okna i kontrolne komore u prometnim područjima i dubokim podzemnim instalacijama.

HRN EN 476:2011 Opći zahtjevi za dijelove koji se upotrebljavaju u odvodnji i kanalizaciji HRN EN 681-1:2003/A3:2007 Elastomere brtve: Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju — 1. dio Vulkanizirana guma.

Certifikat o stalnosti svojstava izdan od ovlaštene institucije.

Materijal

izrađena su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE)

HEPLAST PREMIUM BRIZGANA REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA izrađena su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE). Proizvodna tehnologija – brizganje – osigurava vrlo visoku točnost i ponovljivost proizvodnog procesa.

Okna su unutarnjeg nazivnog promjera u skladu s EN 476. Okna se sastoje od PP ili PE brizgane baze s ravnim dnom i izvana rebrastom strukturom, sa izvedenom kinetom i priključcima ili adapterima sa brtvama, tijela okna od PP ili PE brizganih nastavaka, te PP ili PE brizganog konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 640 mm.

Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili elektrofuzijskim zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna se ugrađuju na dubine do 6m u tla sa stupom podzemnih voda visine do 5m.

Postojanost

Svi elementi okna izrađeni od PP ili PE materijala postojani su na oborinsku i fekalnu kanalizaciju. Postojanost materijala navedena je u ISO/TR 10358 smjernicama, dok je postojanost elastomernih brtvi navedena u ISO/TR 7620.

Tehničke kakrakteristike

Svi elementi okna međusobno su ekstruzijski zavareni
sukladno DVS radnim uputama 2207.

Okna unutarnjeg nazivnog promjera DN600 mm u skladu s EN 13598-2 i EN 476. Okna se sastoje od PP ili PE brizgane baze sa izvedenom kinetom i priključcima ili adapterima sa brtvama, tijela okna od PP ili PE korugirane cijevi s dvostrukom stijenkom. Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili elektrofuzijskim zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna se ugrađuju na dubine do 6m u tla sa stupom podzemnih voda visine do 5m.

Baze okna izrađene su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE) sa rebrastim ojačanjima. Baza okna ima izvedeni hidraulički profil (kineta) standardnih dimenzija cijevi te protuklizna gazišta. Odgovarajućim prijelaznim spojnicama i/ili adapterima omogućeno je spajanje na odabrane vrste cijevi. Baza je ravna sa dvostrukim dnom i posebnom rebrastom strukturom koja ojačava bazu.

Brtveni elementi koji se koriste na spojevima segmenata te na spoju cijevi i okna u skladu su s EN 681-1.

Elementi okna

  • baza kontrolnog okna sa izvedenom kinetom i priključcima

  • vertikalna cijev sa dvostrukom stijenkom unutarnjeg nazivnog promjera DN/ID 600 visoke obodne krutosti

Tip 1

Tip 2

DN (mm)  DN1 (mm)  H (mm)  H1 (mm)  L (mm) Materijal/boja
600 OD200 333 163 686 TIP 1 PP PP PE
OD160
OD110
DN (mm)  DN1 (mm)  H (mm)  H1 (mm)  L (mm) Materijal/boja
600 OD200 532 163 686 TIP 2 PP PP PE
OD160
OD110

Tip 1

Tip 2

DN (mm)  DN1 (mm)  H (mm)  H1 (mm)  L (mm) Materijal/boja
600 OD200 333 163 686 TIP 1 PP PP PE
OD160
OD110
DN (mm)  DN1 (mm)  H (mm)  H1 (mm)  L (mm) Materijal/boja
600 OD200 532 163 686 TIP 2 PP PP PE
OD160
OD110

Kontrola kvalitete

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.

Sve vrste okana podvrgnute su laboratorijskim i terenskim testovima izdržljivosti, vodonepropusnosti i postojanosti na statička i dinamička opterećenja.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Galerija

Galerija proizvoda.