Supra Strong

Namjena

REVIZIJSKA I KONTROLNA BETONSKA OKNA S PLASTIČNIM DNOM PREMA HRN EN 1917

BETONSKA REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA S PLASTIČNIM DNOM HEPLASTPIPE SUPRA STRONG predstavljaju novu generaciju okana, temeljenu na sinergiji napredne plastične tehnologije u kineti okna i tradicionalne betonske gradnje tijela okna. Plastični dio osigurava dugotrajan rad betonskog okna, štiti ga od nepovoljnog kemijskog utjecaja kanalizacijskih tekućina uz zadovoljavanje strogih uvjeta za vodonepropusnost.

Primjena

HEPLASTPIPE SUPRA STRONG BETONSKA REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA S PLASTIČNIM DNOM namijenjena su za uporabu u sustavima odvodnje oborinskih i sanitarnih voda, za netlačne (gravitacijske) sustave izgradnje kanalizacijskih sustava (kućna kanalizacija, površinska odvodnja, industrijska kanalizacija i drenaža), za uporabu kod pješačkog i/ili prometnog opterećenja.

Norme

Nova tehnologija za dugotrajno nepropusne sustave.

  • HRN EN 1917:2002/AC:2008 Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana

  • HRN EN 476:2011 Opći zahtjevi za dijelove koji se upotrebljavaju u odvodnji i kanalizaciji

  • HRN EN 681-1:2003/A3:2007 Elastomere brtve: Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju — 1. dio Vulkanizirana guma

Materijal

Izrađena su od betona mehaničke otpornosti najmanje C30/37

HEPLASTPIPE SUPRA STRONG BETONSKA REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA SA PLASTIČNIM DNOM izrađena su od betona mehaničke otpornosti najmanje C30/37, dok je plastični umetak u kineti okna izrađen od polipropilena (PP) ili staklom ojačanog duromera (GRP). Plastični umetak u kineti osigurava vrlo visoku točnost i ponovljivost spojnih dijelova na cjevovod.

Okna se sastoje od betonske baze s ravnim dnom i plastičnim umetkom koji ima priključke ili adaptere sa brtvama, tijela okna koje se formira od betonskih vertikalnih nastavaka za postizanje odgovarajuće visine okna, te betonskog konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 625 mm. Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi čime se osigurava vodonepropusnost.

Postojanost

Svi elementi okna izrađeni od PP ili GRP materijala postojani su na oborinsku i fekalnu kanalizaciju. Postojanost materijala navedena je u ISO/TR 10358 smjernicama, dok je postojanost elastomernih brtvi navedena u ISO/TR 7620.

Tehničke kakrakteristike

Svi elementi okna međusobno su ekstruzijski zavareni
sukladno DVS radnim uputama 2207.

1. Konusni završetak

Smanjuje promjer tijela okna na promjer Ø625 mm. Ima integriranu penjalicu od nehrđajućeg materijala te se isporučuje s ugrađenim lijevano željeznim poklopcem.

2. Vertikalno nastavak (prsten)

Služi za postizanje projektirane visine prefabriciranog kontrolnog/revizijskog okna. Opremljen je integriranim penjalicama od nehrđajućeg materijala. Isporučuju se nastavci dužine 20-100 cm, s korakom po 5 cm i minimalne debljine stijenke 12 cm.

3. Baza s plastičnim dnom

Ima minimalnu debljinu od 15 cm te je opremljena kinetom od polimernog materijala otpornog na otpadne vode (polipropilen PP ili poliester GRP), uključujući priključke za vezu priključne cijevi i stijenke okna. Priključci na bazi okna su izvedeni u kineti i prilagođeni za spajanje projektiranih cijevi te sadrže sve potrebne brtvene i spojne dijelove. Lomovi cjevovoda (kutevi), dodatni priključci i višepriključni spojevi izvode se unutar okna.

Brtve

Sastavni dijelovi okna međusobno su vodotijesno spojeni gumenim brtvama prema normi HRN EN 681-1.

PRIMJERI KONFIGURACIJA BETONSKE KINETE SA PLASTIČNIM DNOM

0/180°

0/135/180°

0/135/180/225°

Detalji okna

Detalji betonskog okna s plastičnom kinetikom

BETONSKI PROFIL ZA MONTAŽU BRTVE

BRTVA PREMA HRN EN 681-1:2003/A3:2007

PENJALICE OD NEHRĐAJUĆEG MATERIJALA

KONUS S PENJALICAMA I OKVIROM ZA UGRADNJU LJ-Ž. POKLOPCA

BOČNI ANKER ZA SIGURNI PRIHVAT

HVATALJKA ZA SIGURNI PRIHVAT

PLASTIČNI PRIKLJUČAK S INTEGRIRANOM BRTVOM NA OBODU BAZE BETONSKOG OKNA

PLASTIČNA KINETA SA PRIKLJUČCIMA ZA CIJEVI

Program i dimenzije

REVIZIJSKA I KONTROLNA OKNA HEPLASTPIPE SUPRA STRONG

Kontrola kvalitete

Proizvodnja je organizirana prema zahtjevima normi HRN EN 1917:2002/AC:2008, HRN EN 476:2011, HRN EN 681-1:2003/A3:2007

Sve vrste okana podvrgnute su laboratorijskim i terenskim testovima izdržljivosti, vodonepropusnosti i postojanosti na statička i dinamička opterećenja.

ISO 9001
ISO 14001

HRN EN ISO/IEC
17025

DVGW DW
DVGW DG

ÖNORM EN 12201-2
ÖNORM EN 13476-3

Galerija

Galerija proizvoda.