SUPRA STRONG – betonska okna s integriranom PP kinetom

Imaju jedinstven prihvat za manipulaciju na tržištu RH što omogućava iznimno jednostavnu i sigurnu manipulaciju i ugradnju. Za proizvodnju se koristi beton vrhunske kvalitete.

SUPRA STRONG – betonska okna s plastičnom kinetom